CHRISTIANIA-HØRING, KUNSTAKADEMIET d. 12. marts 2004

Program, panel og oplægsholdere

Tid og sted

Høringen afholdes fredag den 12. marts 2004 kl. 15 – 18 i Festsalen på Charlottenborg, Kongens Nytorv 1, København.

Høringens indhold

Da det er Akademiraadets opgave at rådgive staten i kunstneriske anliggender, har Raadet fundet det væsentligt at afholde en høring, der kan belyse emner inden for Akademiets kerneområde: Bygnings- og billedkunsten og de områder, der grænser op hertil.

Høringens form

Der indkaldes en række ’vidner’ der efter tur ud fra faglige udgangspunkter fremlægger deres synspunkter for et panel af politikere og salens tilhørere.

Når alle vidner har afgivet forklaring kan panelet stille spørgsmål.

Herefter kan salens tilhørere stille spørgsmål til politikerne.

Den officielle høring afsluttes med øl–udskænkning og uformel samtale.

 

Der afsættes 5 min til hvert vidnes synspunkt, 1 time afsættes til dette afsnit.

Tilsvarende afsættes 1 time til panelets spørgsmål til vidnerne og deres svar.

Til spørgsmål fra salen til politikerne er ligeledes afsat 1 time.

Ordstyrer: Billedhuggeren Bjørn Nørgaard

 

Panelet

Panelet udgøres af de politiske partiers respektive ordførere for Christianiaspørgsmålet

V Ulrik Krag MF

S Poul Qvist Jørgensen MF

DF Per Dalgaard MF

SF Villy Søvndal MF

EH Line Barfoed MF

RV Morten Helveg Petersen MF

 

Vidner

Akademiraadet har ønsket de særlige sagsområder, som det beskæftiger sig med, repræsenteret, og præsenterer følgende vidner:

Jørgen Nordqvist, direktør, Bygningskulturelt Råd: Fredning

Jens Kvorning, arkitekt, professor Kunstakademiets Arkitektskole: Landskab og byplan

Carsten Hoff, arkitekt, medlem af Akademiraadet: Bosætning

Julius Lund, foreningen Christianias Naboer: Naboskab

Frederik Preisler, dir. Reklamefirmaet Propaganda: Christiania som ’brand’

Allan de Waal, arkitekt, forfatter: By-utopier

Hans Kristensen, forskningschef, vicedirektør, By og Byg: Usædvanlige boligområder

Trine Ross, mag.art., kunstkritiker: Christianias kunst

Lars H.U.G., musiker og billedkunstner: Christiania som inspiration

Preben Brandt, dr.med., formand for Rådet for Socialt Udsatte: Boliger for udstødte

 

Inviterede til salen

Høringen er lukket for at sikre en bred sammensætning af deltagere.

Akademiraadet har ved udvælgelse af deltagere lagt vægt på, at det politiske liv og kulturlivet bliver repræsenteret, ligesom særligt interesserede samt beboere i Christiania er inviteret.

Pressen vil blive opfordret til at være til stede.

5.3.2004